Powered by ATV - logo_engie
ATV - contact
Sectoren
ATV - Sectoren
Bouwgrondstoffen: Zandwinning, opslag, overslag en transport vragen meetbaarheid en traceerbaarheid. Betoncentrales vereisen bovendien een perfecte beheersing van het mengsel en de vochtigheidsgraad om een kwalitatief, genormeerd eindproduct (bv. BENOR-keurmerk) af te leveren.

Milieubeheer: In waterzuivering en debietbeheer mag de tolerantie voor schadelijke reststoffen de drempelwaarden op geen enkel moment overschrijden. Ook in toepassingen voor de behandeling van verschillende soorten plastics voor recyclage is onze technologie een belangrijke bouwsteen.

Voedingsindustrie: In de agro-industrie wordt onze technologie gebruikt voor het verwerken van landbouwproducten zoals bieten, maïs, wortelen en aardappelen.

Bakkerij: Gecontroleerd, geautomatiseerd beheer van het beslag volgens meerdere recepten, met volledige traceerbaarheid van de ingrediënten en hun herkomst.

Energiecentrales: Gecontroleerd debiet van brandstoffen, drukmeting en bewaking van omgevingsfactoren zijn essentieel voor het veilig functioneren van turbines, warmtewisselaars, koelcircuits…

Vetproductie: Controle van het productieproces tijdens het smelten met volledige traceerbaarheid van de herkomst.
ATV - Afbeelding 4
ATV - Afbeelding 6
ATV - Afbeelding 5
ATV - Afbeelding 3
ATV - quote Onbekend
Genius is the ability to reduce the complicated to the simple.
— Onbekend
ATV - quote Onbekend
Engineers don't cry, they build bridges and get over shit.
— Onbekend
ATV - quote Isaac Asimov
Science can amuse and fascinate us all, but it is engineering that changes the world.
— Isaac Asimov
ATV - quote R. Branson
Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don’t have to.
— R. Branson
ATV - quote Aristoteles
We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.
— Aristoteles