Powered by ATV - logo_engie
ATV - contact
Sectoren
ATV - Sectoren
Bouwgrondstoffen: Zandwinning, opslag, overslag en transport vragen meetbaarheid en traceerbaarheid. Betoncentrales vereisen bovendien een perfecte beheersing van het mengsel en de vochtigheidsgraad om een kwalitatief, genormeerd eindproduct (bv. BENOR-keurmerk) af te leveren.

Milieubeheer: In waterzuivering en debietbeheer mag de tolerantie voor schadelijke reststoffen de drempelwaarden op geen enkel moment overschrijden. Ook in toepassingen voor de behandeling van verschillende soorten plastics voor recyclage is onze technologie een belangrijke bouwsteen.

Voedingsindustrie: In de agro-industrie wordt onze technologie gebruikt voor het verwerken van landbouwproducten zoals bieten, maïs, wortelen en aardappelen.

Bakkerij: Gecontroleerd, geautomatiseerd beheer van het beslag volgens meerdere recepten, met volledige traceerbaarheid van de ingrediënten en hun herkomst.

Energiecentrales: Gecontroleerd debiet van brandstoffen, drukmeting en bewaking van omgevingsfactoren zijn essentieel voor het veilig functioneren van turbines, warmtewisselaars, koelcircuits…

Vetproductie: Controle van het productieproces tijdens het smelten met volledige traceerbaarheid van de herkomst.
ATV - Afbeelding 6
ATV - Afbeelding 5
ATV - Afbeelding 4
ATV - Afbeelding 2
ATV - quote Robert Schuman
Talent works, genius create.
— Robert Schuman
ATV - quote Stephan R Covey
Always treat your employees exactly as you want them to treat your best customers.
— Stephan R Covey
ATV - quote Simon Sinek
Working hard for something we don't care about is called stress. Working hard for something we love is called passion.
— Simon Sinek
ATV - quote Onbekend
Your dream job does not exist, you must create it.
— Onbekend
ATV - quote R. Branson
Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don’t have to.
— R. Branson